CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB is een dienst waarop leerlingen,ouders,leerkrachten en schooldirecties beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding bij:

 • het leren
 • studie en beroepskeuze
 • preventieve gezondheidszorg
 • het emotioneel en sociaal welzijn

Wat?

Het CLB en de school hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld waarin de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding worden vastgelegd.

De school kan aan het CLB vragen om een leerling te begeleiden. Het begeleidingsvoorstel gaat slechts in na instemming van de ouders. Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen
 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheismaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Ouders en leerlingen kunnen zelf ook terecht bij het CLB voor hulp. Alle tussenkomsten zijn vertrouwelijk en gratis.

Wie?

Onze school werkt samen met CLB -Halle

Ninoofsesteenweg 7 1500 Halle Tel. 02.356.55.23

 • De directeur van het CLB: Sarah Walschot
 • De hoofdverantwoordelijken voor de CLB-werking in onze school: Ingeborg Jans (trajectbegeleider) en Lien De Saegher (onthaalmedewerker)
 • De CLB-schoolarts:
 • De CLB- verpleegster: Hilde D’Haemer

Heb je vragen of wil je eens praten over je kind,maak dan rechtstreeks een telefonische afspraak met het centrum. De medewerkers kun je ook ontmoeten op school. Maak dan eerst een afspraak met het CLB via de directie.

Openingsuren van het centrum:

Maandag

08.30 uur tot 12.00 uur 13.30 uur tot 19.00 uur

Dinsdag tot vrijdag

08.30 uur tot 12.00 uur 13.30 uur tot 16.30 uur

website CLB Halle
Vakanties

Het Centrum is tijdens de kerst- en paasvakantie 2 dagen open. (Informeer bij het CLB of op de school voor de juiste data) Tijdens de zomervakantie is het Centrum open tot 15 juli en gaat weer open vanaf 16 augustus. Tijdens de sluitingsperiode kan je terecht bij een permanente infolijn 078/15 55 51

Tussendoor kunnen leerlingen individueel of klassikaal onderzocht worden voor een deelaspect Bv. Gezichtsscherpte,tandenstand….. De schoolarts is beschikbaar voor advies.

Toezicht op vaccinaties en besmettelijke ziekten.

In verband met dit laatste zouden wij willen vragen de schoolarts en directie te verwittigen als uw kind één van de volgende ziekten zou hebben:

 • Hepatitis(geelzucht),
 • meningitis(hersenvliesontsteking),
 • scarlatina(roodvonk),
 • tuberculose,
 • schurft,
 • bof,
 • mazelen,
 • besmettelijke diarree,
 • rubella(rode hond),
 • kroep,
 • polio,
 • luizen,
 • schimmelinfectie,
 • impetigo,
 • windpokken,
 • kinkhoest,
 • meningokkokeninfektie.

Luizen

Zorg dat u steeds een doeltreffend middel in de huisapotheek klaar staan hebt zodat u uw kind onmiddellijk kunt behandelen. Gelieve de school op de hoogte te houden!

Luizen wijzen niet op slechte hygiëne, ook goed verzorgde kinderen krijgen er ook mee te maken. Daarom doen wij een beroep op uw medewerking om de school luizenvrij te houden. Vergeet daarom niet elke week de haren na te kijken zodat luizen en neten(eitjes) tijdig ontdekt en behandeld kunnen worden.