Schoolraad

De leden van de schoolraad werken mee aan het beleid van de school, op de agenda staan zaken als: 

  • het schoolleven, 
  • het lestijdenpakket, 
  • het schoolreglement, 
  • het opvoedingsproject.

De schoolraad vergadert driemaal per jaar. 

Voorzitter: Ingrid Vandevelde
Afgevaardigden van het personeel: Sigrid Tielemans en Ingrid Vandevelde
Afgevaardigden van de ouders: Elke Ghijs en An Testaert
Afgevaardigden van de lokale gemeenschap: Renilde De Coninck en Ingeborg Jans
Afgevaardigden van het schoolbestuur: Peter Desmedt