Schoolbestuur

Voor onze school is de inrichtende macht het Don Bosco Onderwijscentrum. De raad van bestuur bestaat uit salesianen (priesters van Don Bosco). De provinciaal van de salesianen van Don Bosco is de heer Mark Tips. Onze gemeenschapsoverste binnen onze campus is de heer Karel Eyckmans.

Het Don Bosco onderwijscentrum organiseert het onderwijs in onze school.

Het is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs en de opvoeding. Volwaardig lid zijn van een Inrichtende Macht-uitgeverij Licap, Guimardstraat 1 te Brussel(1996)

Voor meer informatie over Don Bosco en de bewegingen rond Don Bosco in Vlaanderen, kan je terecht op www.donbosco.be

Samenstelling Raad van Bestuur van het Don Bosco Onderwijscentrum, een vzw met eigen statuten en voorschriften

  • Voorzitter: de heer Bart Decancq
  • Afgevaardigd bestuurder regio West: de heer Bert Vermaanen

Administratieve zetel

vzw Don Bosco Onderwijscentrum
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee

Tel. 016/29.00.48