Gouden schoolregels

Op school handteren we de gouden schoolregels. Dit zijn afspraken waar we ons allemaal aan houden. Het zorgt voor duidelijkheid en structuur bij onze leerlingen. Zo verloopt het samenleven in de klas en op school vlot.